Veiligheid

Gebr. F. de Jong B.V. hecht grote waarde aan de veiligheids- en milieuzorg op haar projecten

Gebr. F. de Jong B.V. hecht grote waarde aan de veiligheids- en milieuzorg op haar projecten. Het werken op locatie brengt per definitie een verhoogd risico met zich mee, omdat er risico’s zijn die zich in het normale leven niet of in mindere mate voordoen. Daarom gelden er op onze projecten bepaalde regels. Deze regels zijn van toepassing voor alle medewerkers van Las- en Adviesbedrijf Gebr. F. de Jong B.V..

De regels zijn ontwikkeld om de werkomgeving voor iedere medewerker zo aangenaam en veilig mogelijk te maken en risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Uitgangspunt bij het vaststellen van het reglement, is het veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieubeleid zoals dat door de directie is vastgesteld. De toepassing van het beleid dient bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf en met name een steeds verdere verbetering van procedures die in verband staan met de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Het toegepaste Arbo-zorgsysteem voldoet daarmee aan de richtlijnen in de VG&M checklist aannemers VCA.